top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

6698 Sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirmedir. Bu aydınlatma metni, KVKK'nın 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin önemli bilgiler içeren bu Gizlilik Politikası'nı lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

VERİ KONTROLÜ

HELVACIOĞLU KAHVE GIDA TEM. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - 06105, Ankara / Türkiye

 

İŞLENEN VERİLERİN KATEGORİSİ

- Kişisel veri

– İletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası)

– Bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yüklenen tanımlama bilgileri aracılığıyla toplanan coğrafi konum ve/veya internet tarama verileri

 

İŞLEME AMACI

KVKK'nın 10. maddesine göre, Şirketimiz, tarafınızca sağlanan kişisel verilerin işlenmesini, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak ve kanun, sözleşme ve düzenlemelerden doğan yükümlülük ve teminatlara uygun olarak sürdürecektir. Tarafınızdan sağlanan kişisel veriler, münhasıran iletişimimizi gerçekleştirmek amacıyla toplanmaktadır.

 

VERİLERİNİZİ NASIL İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizin işlenmesi, Yönetmelik hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, azami güvenlik ve gizliliği sağlayacak şekilde tasarlanmış elektronik ve otomatik yöntemlerle ve manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilere erişimin yalnızca işlemeden sorumlu olanlara ve görevin bir parçası olarak atfedilmesi esastır. Firma, işleme riskine uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak için yeterli teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır.

VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İLGİLİ TARAFLARIN HAKLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen saklama süresi kadar ve ilgili mevzuatta süre öngörülmemiş ise yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanmakta ve ilgili mevzuat uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya KVKK'ya uygun şekilde anonim hale getirilmektedir. 

  • KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Amaç, süre ve meşruiyet ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere işlenmesini gerektiren bir sebep bulunmadığı takdirde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verileriniz münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ediliyorsa, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verileriniz kanuna aykırı olarak işlenmişse ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini isteme,

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı aşağıdaki adrese yazılı talepte bulunarak kullanabilirsiniz:

info@leveeespresso.com

bottom of page